Jak jednat se sobeckými lidmi

Na světě existuje mnoho druhů lidí, někteří z nich naplňují náš život láskou a uspokojením, ale existují i ​​další, kteří se zdají existovat jen proto, aby nás používali a zneužívali. Pokud jste obklopeni sobeckými lidmi, může být obtížné s nimi jednat.
Na světě existuje mnoho druhů lidí, někteří z nich naplňují náš život láskou a uspokojením, ale existují i ​​další, kteří se zdají existovat jen proto, aby nás používali a zneužívali. Pokud jste obklopeni sobeckými lidmi, může být obtížné s nimi jednat. A to může snížit naši sebevědomí a zvýšit naši úroveň stresu.Sobectví je definováno charakteristikami, jako je: péče výhradně o sebe, nezohledňování potřeb nebo pocitů druhých, přehlížení vlastních zájmů, přehlížení téměř všech ostatních.

milostné citáty pro ni

Některé tipy pro jednání se sobeckými lidmi jsou:Pochopte, odkud jejich chování pochází.

Jak jednat se sobeckými lidmi

Porozumění neznamená ospravedlnění, ale pouze hledání vysvětlení, co motivuje něčí chování. Často vytváříme předpoklady o tom, co lidi motivuje jednat určitým způsobem, v dobrém i ve zlém. Ale tyto předpoklady jsou často mylné.

Je důležité si uvědomit, že lidé mají pocity a potřeby, které je třeba respektovat. Můžeme znát důvod jejich sobeckých postojů.Neberte postoje ostatních jako něco osobního.

Je to důležitá dovednost umět se vypořádat s mnoha různými způsoby chování přicházejícími od jiných lidí. Když se vyhneme personalizaci chování jiných lidí, můžeme jejich projevy vnímat objektivněji.

Další čtení: 6 známek falešných milých lidí, kterých byste si měli být vědomi

Nedovolte, aby vás zneužívali.

Jak jednat se sobeckými lidmi

Jakmile si uvědomíte, že máte vztah k sobeckému člověku, naučte se označovat své limity. Postarejte se o sebe a dejte si úctu, aby druhá osoba pochopila, že vás nemůže nadále zneužívat. Ukažte svou sílu druhé osobě. Protože sobečtí lidé se snaží využít výhod lidí, kteří se zdají být slabí.

Nechte je vidět jejich chování.

Jedním ze způsobů je replikace jejich chování, aby viděli, jak se ve vás odrážejí. To nám také pomůže pochopit jejich pozici a uvědomit si, jak s námi manipulují.

messi tipy

Dalším způsobem, jak je přimět pochopit, jak se chovají, je mluvit s nimi asertivně, aniž by je obviňovali nebo jim něco vyčítali. Jednoduše s cílem, aby věděli, jak se cítíme, když jednají sobecky.

Další čtení: Jak jednat s toxickými členy rodiny

Stanovte limity.

Jak jednat se sobeckými lidmi

Chcete-li si před sobeckými lidmi udělat určitou ochranu, je nutné stanovit jasně identifikovatelné limity. Když se cítíte nepříjemně, mluvte sami za sebe. Mějte na paměti, že sobečtí lidé jednají sobecky, pokud jim dovolíte, aby se z toho dostali.

Nepředpokládejte.

Často vytváříme předpoklady, které jsou často nesprávné nebo zavádějící. Mnohokrát předpokládáme, že někdo z určitých důvodů jedná nějakým způsobem, a můžeme se mýlit. Než tedy předpokládáme, že je někdo sobecký, musíme se ujistit, že se tak chová ze sobeckých důvodů, a ne z jiného důvodu.

Další čtení: 8 způsobů, jak odlišit skutečné přátele a toxické přátele

Omezte čas, který s nimi strávíte.

Jak jednat se sobeckými lidmi

jak porazit samotu

Tito lidé jsou naprosto destruktivní a pravděpodobně vám nepřipadá vhodné trávit s nimi dobrý čas. Pokud se opravdu necítíte dobře, když je máte po svém boku, nejlepší věc, kterou můžete udělat, je nechat je zmizet z vašich životů. Najděte nová přátelství a zapomeňte na ně.

Pamatujte, že určitá sobectví je zdravá.

Musíme se o sebe postarat, a tak bude také možné postarat se o ostatní. Ani nezištná péče a velkorysost nejsou opravdu nezajímavé. Musíme však být opatrní, když se lidé příliš věnují péči o sebe, protože k přežití je nutná určitá sobectví, ale příliš mnoho může být velmi škodlivé pro vztahy.

Další čtení: Jak zabránit ostatním v rozdrcení vašich snů

Pryč od takové osoby

Jak jednat se sobeckými lidmi

Nejpravděpodobnější je, že se sobecký člověk nezmění. Možná si ani neuvědomuje své vlastní sobectví, nebo dokonce má zájem si toho být vědom. Doporučení tedy je, abyste se od této osoby kousek po kousku dostali, pro případ, že by jeho zneužívání vůči vám bylo velmi časté a jste unaveni situací. Pamatujte, že musíte mít také trochu zdravého sobectví, abyste se o sebe postarali a hledali svou pohodu.